Aanmelden

Vul het onderstaande aanmeldformulier in voor het aanmelden van een kind of jeugdige bij Go!4Future. 
Klik hier voor het opvragen van informatie betreft de organisatie.

Klik hier voor het opsturen van documenten zoals een groeidocument, OPP, ondersteuningsplan, diagnostisch onderzoek etc. 
Vermeldt hierbij om welke casus het gaat d.m.v. een voornaam van het kind of contact gegevens van de contactpersoon of verwijzer. 
Wij vragen u om zoveel mogelijk informatie te sturen zodat wij kunnen screenen en u zo snel mogelijk antwoord kunnen geven. 

Bij een positieve screening volgt er een uitnodiging  voor een oriënterend gesprek.
Hierna wordt de casus intern besproken. En kan er mogelijk een intake gesprek gepland worden. 
Bij de gesprekken zijn alle betrokkenen welkom. Ook zien wij graag het betreffende kind of jeugdige bij de gesprekken. 

Let op; het invullen van het aanmeldformulier is nog geen plaatsing op de wachtlijst.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn