Visie en Missie

Go!4Future biedt kinderen en jeugdigen kortdurende (intensieve) individuele-, groeps- en ambulante begeleiding op maat. Wij bieden zorg (ter overbrugging) naar doorstroom mogelijkheden gericht op perspectief, bijvoorbeeld naar (vervolg) onderwijs of klinische/dag behandeling. 

Kenmerkend is dat Go!4Future denkt in mogelijkheden. Wij blijven op zoek naar ontwikkelingen en vernieuwingen welke passend zijn bij onze visie en doelgroep. 

Go!4Future biedt ondersteuning/begeleiding op maat. We kijken naar de wensen en de behoeften van het kind/jeugdige en het gezin/netwerk (het systeem). We bieden de kinderen en jeugdigen een volledig traject. Hierin kan gedacht worden aan ondersteuning t.a.v. zelfredzaamheid, (terug keren) naar school, (psycho-) educatie, ontspanning en het ontlasten van het gezin. Ook bieden we ambulante ouder ondersteuning/begeleiding. Onze visie is om niet alleen met het kind te werken, maar met het hele systeem (waaronder andere betrokken hulpverlening en school) zodat iedereen dezelfde taal spreekt.

Go!4Future ligt in een natuurrijke omgeving. Tijdens de begeleiding bieden we sport & spel, dieren en natuur/outdoor aan. Onze visie is dat deze 3 elementen bij iedereen het beste naar boven haalt en helpend kan zijn voor de kinderen en jeugdigen in onze trajecten.

Bij Go!4Future is elk kind of jeugdige die moeilijkheden ervaart op het gebied van participeren binnen de maatschappij en/of waarbij het thuis en/of op school 'even' niet goed gaat welkom. 

Specifiek: kinderen & jeugdigen die doorgestuurd zijn door scholen, wijkteams, gemeenten en huisartsen. En welke (licht) psychiatrische problematieken ervaren, zijn van harte welkom om een traject op maat (met doorstroom perspectief) te volgen.
Go!4Future is een zorginstelling voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die mogelijkerwijs psycho-sociaal-emotioneel belast zijn.

Onze missie is om juist die kinderen en jeugdigen een veilig ontwikkelklimaat te bieden, zodat ze optimaal kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld een vervolg plek.
Go!4Future vindt dat elke kind recht heeft op een stabiel leer/ontwikkelingsproces op maat, welke gericht is op de toekomst. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen het jeugdhulpverlenings-systeem merkt Go!4Future dat er steeds meer vraag is naar plekken voor kinderen en jeugdigen die “tussen wal en schip vallen”.


Go!4Future staat voor warme, liefdevolle ondersteuning, met de kernwaarden:
• Laagdrempelig,
• Natuur, dieren, sport & spel, 
• Gericht op perspectief,
• Ieder kind is uniek en mag er zijn,
• Denken in mogelijkheden,
• (Beschermd) mogen en kunnen leren binnen een positief leerklimaat,
• Rust en ontspanning,
• Ontlasten thuissituatie en/of kind,
• Balans draagkracht/draaglast,
• Open en eerlijkheid.


 


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn