Go!4Future werkt met Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)


ZIN codes volgens de Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (H10) en Mevis in acht houding van het RGK.

Alle trajecten zijn op maat, opmaak van beschikkingen gaat in samenspraak met Go!4Future en een Zorgcoördinator van Stichting Klimkoord. Er wordt binnen Go!4Future altijd eerst gestart op individuele basis, zodat Go!4Future passende groepen kan maken. Waarbij het uitgangspunt een positief leerklimaat is.  

Dienst: volgens H10

Gebruikte Code

Individuele begeleiding
- afname ochtend                                 (09:00 tot 14:30 = 5,5 uur)
- afname middag                                   (15:00 tot 18:00  = 3 uur)
- afname gehele dag                           (09:00 tot 18:00 = 9 uur)

Middel 45C04 of Zwaar 45C09

Jeugdhulp op school Jeugdhulp                      
45S05 - Individuele begeleiding middel   
45S09 - Individuele begeleiding zwaar      

Als vervanging van school
- 45V05 - Individuele begeleiding middel
- 45V09 - Individuele begeleiding zwaar

45WON JOH is hieraan automatisch gekoppeld, intensiteit is afwisselend per traject.

Groepsbegeleiding (max. 4 kinderen met 2 begeleiders)

Als vervanging van school
41V02 - Begeleiding groep zwaar

45WON JOH is hieraan automatisch gekoppeld, intensiteit is afwisselend per traject.

Ouderondersteuning / o.a. Systeemtherapie

45HBO
45WON JOH is hieraan automatisch gekoppeld, intensiteit is afwisselend per traject.

o.a. Individuele behandeling en basisdiagnostiek 

45WON JOH Ambulant WO


Dienst: (volgens Mevis)

Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding (max. 4 kinderen met 2 begeleiders)
Begeleiding op school 
Gezinsbegeleiding
Basis Jeugd GGZ

Gebruikte Code:

Middel  45M04 of Zwaar 45M06
Zwaar   45M23
                  45M11
                  45M13
                  51M02

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn